top of page
  • Фото автораPurcen

100 000 EUR Присудив ЄСПЛ Компанії За Скасування Права На Оренду Земельної Ділянки Під Будівництво

17.12.2020 Європейський суд з прав людини ухвалив рішення у справі «Будівельно-інвестиційна Група 1» проти України», про яку ми писали раніше


Адвокат ЄСПЛ для юридичних осіб


Суд постановив, що було порушено статтю 1 Першого протоколу до Конвенції у зв’язку з рішенням органів місцевого самоврядування скасувати своє попереднє рішення про передання земельної ділянки в оренду підприємству-заявнику для цілей будівництва та надати цій ділянці статус скверу.


Зокрема, Суд встановив існування серйозних недоліків у поведінці органів місцевого самоврядування, які, з одного боку, дозволили будівництво, попри поінформованість про громадське занепокоєння щодо цього, а з іншого боку, не розглянули альтернативних варіантів вирішення з метою пом’якшення несприятливих наслідків для підприємства-заявника у зв’язку з розірванням договору оренди.


Крім того, Суд встановив, що, відмовляючи у задоволенні позову підприємства-заявника про відшкодування шкоди, національні суди не забезпечили належний баланс між приватними інтересами та відповідними інтересами суспільства, а також не навели достатнього обґрунтування у своїх рішеннях.


відмовляючи у задоволенні позову підприємства-заявника про відшкодування шкоди, національні суди не забезпечили належний баланс між приватними інтересами та відповідними інтересами суспільства

На думку Суду, на підприємство-заявника було покладено надмірний індивідуальний тягар.

Однак не було вирішене питання щодо виплати компенсації за понесені збитки.


11.01.2024 ЄСПЛ ухвалив Рішення щодо справедливої сатисфакції:

Постановив, що встановлення порушення саме собою становить достатню справедливу сатисфакцію моральної шкоди, завданої підприємству-заявнику.

Постановив, що упродовж трьох місяців Україна повинна сплатити заявнику такі суми, які мають бути конвертовані в національну валюту держави-відповідача за курсом на день здійснення платежу:

(і) 100 000 (сто тисяч) євро в якості відшкодування матеріальної шкоди;

(іі) 1 186 (одна тисяча сто вісімдесят шість) євро та додатково суму будь-якого податку, що може нараховуватися підприємству-заявнику, в якості компенсації судових та інших витрат, понесених під час провадження на національному рівні;

(ііі) 12 232 (дванадцять тисяч двісті тридцять два) євро та додатково суму будь-якого податку, що може нараховуватися підприємству-заявнику, в якості компенсації судових та інших витрат, понесених під час провадження у Суді.


Якщо Вам потрібна консультація щодо перспектив звернення до Європейського суду з прав людини, звертайтеся в ЧАТ або телефоном просто зараз!

Comments


bottom of page